2016 m. gegužės 7 d., šeštadienis

Paroda

Visus norinčius dalyvauti naujoje akvarelės parodoje Panoramoje prašau atnešti piešinius atrankai per gegužės mėnesį. Pirmą kartą dalyvaujantieji moka po 15 eurų, kitiems mokėti nereikia